Inženýrské sítě Ejpovice

Výstavba 300 metrů hlavních řadů dešťové a splaškové kanalizace včetně přípojek tří pozemků.