Zemní práce pro DEPO Vozovna Plzeň

Dodávka strojních prací při rekonstrukci depa Plzeň – zemní práce pro trakční vedení, zemní práce pro kanalizaci, pokládka kolejí a výhybek ve spolupráci s Metrostav/Berger/TSS/IMONT.