Realizace zpěvněných ploch

Zpevněné plochy, komunikace, zámkové dlažby se zárukou 5 let.