Inženýrské sítě Spálené Poříčí

Prodloužení hlavních řadů kanalizace a vodovodu, včetně zasíťování přípojkami třech developerských pozemků pro následovnou výstavbu rodinných domů firmou Easyhomes. Při zahájení prací jsme obci zjistili, že byla napojovací šachta v nevyhovující stavu, provedli jsme tedy výměnu a následně jsme nadrámec komunikovali upravení sklonu kanalizace, pro lepší napojení budoucího satelitu na hlavní řad.