Chodník v Nepomuku

Výstavba 320 m2 chodníku v sídlišti v provedení zámkové dlažby pro obec Nepomuk, vysoutěženo za nejnižší nabídkovou cenu.