Monolit v Letkově

Výstavba prvního železobetonového patra rodinného domu zapuštěného v terénu.